دسته: آرشیو نشریه خط جهاد

چهاردهمین شماره ماهنامه تخصصی خط جهاد منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جهادگران حوزوی، چهاردهمین شماره ماهنامه تخصصی «خط‌ جهاد» از سوی دبیرخانه هماهنگی گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه به صورت چاپی، الکترونیک و دیواری منتشر شد.

سیزدهمین شماره ماهنامه تخصصی خط جهاد منتشر شد

سیزدهمین شماره ماهنامه تخصصی «خط‌ جهاد» از سوی دبیرخانه هماهنگی گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه به صورت چاپی، الکترونیک و دیواری منتشر شد.

دوازدهمین شماره ماهنامه «خط جهاد» منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جهادگران حوزوی، دوازدهمین شماره ماهنامه تخصصی «خط‌ جهاد» از سوی دبیرخانه هماهنگی گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه به صورت چاپی، الکترونیک و دیواری منتشر شد.

یازدهمین شماره ماهنامه «خط جهاد» منتشر شد

یازدهمین شماره ماهنامه تخصصی «خط‌ جهاد» از سوی دبیرخانه هماهنگی گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه به صورت چاپی، الکترونیک و دیواری منتشر شد.

دهمین شماره ماهنامه «خط جهاد» منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جهادگران حوزوی، دهمین شماره ماهنامه تخصصی «خط‌ جهاد» از سوی دبیرخانه هماهنگی گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه به صورت چاپی، الکترونیک و دیواری منتشر شد.

نهمین شماره ماهنامه «خط جهاد» منتشر شد

نهمین شماره ماهنامه تخصصی «خط‌ جهاد» از سوی دبیرخانه هماهنگی گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه به صورت چاپی، الکترونیک و دیواری منتشر شد.

هشتمین شماره ماهنامه «خط جهاد» منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جهادگران حوزوی، هشتمین شماره ماهنامه تخصصی «خط‌ جهاد» از سوی دبیرخانه هماهنگی گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه به صورت چاپی، الکترونیک و دیواری منتشر شد. ♦ هفتمین شماره نشریه «خط‌جهاد» سردبیر نشریه در این شماره پای صحبت‌های حجت‌الاسلام و المسلمین حقیقی، مدیر حوزه علمیه استان هرمزگان نشسته و با ایشان درباره «نقش […]

هفتمین شماره ماهنامه تخصصی «خط جهاد» منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جهادگران حوزوی، هفتمین شماره ماهنامه تخصصی «خط‌ جهاد» از سوی دبیرخانه هماهنگی گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه به صورت چاپی، الکترونیک و دیواری منتشر شد. ♦ ششمین شماره نشریه «خط‌جهاد» از آنجا که مقرر است در محرم امسال شاهد فعالیت جمعی گروه‌های جهادی حوزوی در قالب قرارگاه جهادی حوزه‌های علمیه در روستاهای […]

شماره ششم ماهنامه تخصصی «خط جهاد» منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جهادگران حوزوی، ششمین شماره ماهنامه تخصصی «خط‌ جهاد» از سوی دبیرخانه هماهنگی گروه های جهادی حوزه های علمیه به صورت چاپی، الکترونیک و دیواری منتشر شد. ♦ پنجمین شماره نشریه «خط‌جهاد» سردبیر نشریه در این شماره به مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین سید ریاض حکیم، استاد حوزه علمیه و فرزند […]