دسته: عمرانی

عهدِ پابرجای طلاب جهادی بابل، در رفع محرومیت

گزارشی از فعالیت طلاب گروه جهادی مدرسه علمیه شهید امیری(ره) در مدرسه ابتدایی روستای بلوک رودپی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل

عهدِ پابرجای طلاب جهادی بابل، در رفع محرومیت

گزارشی از فعالیت طلاب گروه جهادی مدرسه علمیه شهید امیری(ره) در مدرسه ابتدایی روستای بلوک رودپی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل

ستارگان خاکی بر گِرد خدمت‌رسانی

فعالیت محرومیت‌زدایی و عمرانی طلاب گروه جهادی ستارگان خاکی در روستای برسمنان بابل به نیابت از سید شهیدان خدمت و همراهان شهیدش.

اردوی طلاب جهادی کاشمر در روستای کاژغونه

اردوی عمرانی طلاب جهادی مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام کاشمر به نیابت از شهدای خدمت برای تعمیر و ساخت منزل نیازمند تحت پوشش بهزیستی در روستای کاژغونه

جمعه‌های جهادی طلاب مدرسه علمیه شهید امیری

جمعه های جهادی طلاب حوزه علمیه شهید امیری بندپی با همکاری گروه جهادی غدیر بخش بندپی شرقی بابل در بخش بندپی شرقی، شهر گلیا، محله پادشاه امیر

حرارت کار جهادی طلاب بابل در چلّه زمستان

حرارت کار جهادی طلاب بابل در چلّه زمستان

پشتکار طلاب جهادی مدرسه علمیه شهید امیری در محرومیت‌زدایی

برگزاری اردوی جهادی مدرسه علمیه شهید امیری ره (برادران) باهمکاری مدرسه علمیه فاطمیه (خواهران) در روستای افراکتی بندپی شرقی

فعالیت جهادی طلاب مدرسه علمیه آیت الله حق‌شناس رحمه الله علیه

فعالیت جهادی طلاب مدرسه علمیه آیت الله حق‌شناس رحمه الله علیه تهران در ترمیم و رنگ‌آمیزی ساختمان محسن

طلاب گروه جهادی امام رضا (ع) پرچمدار محرومیت‌زدایی

طلاب گروه جهادی امام رضا (ع) پرچمدار محرومیت‌زدایی