بایگانی برچسب ها: نفوذ

خدمات اجتماعی؛ موثر ترین شیوه نفوذ مبلغان مسیحی در میان ملت‌ها

روحانیان مسیحی همواره کوشیده اند، با بهره گیری از شیوه های مختلف و کارآمد تبلیغی، اقدام های گسترده خود را انسان دوستانه جلوه دهند و چنان وانمود کنند که فعالیت های خیل عظیم مروجان آیین مسیحیت در راستای سعادت دنیا و آخرت بشر است و این به اصطلاح منجیان بشریت افرادی فداکارند. آنها برای نفوذ […]