دسته: اقتصادی

فرهنگ و اقتصاد

جزوه فرهنگ اقتصاد، تلاشی در جهت آموزش ارتباطات اقتصاد و فرهنگ است. در مورد اهمیت اقتصاد، به خصوص در سال‌های اخیر زیاد شنیده‌ایم اما مبحث مغفول مانده در این میان شاید بررسی ارتباط فرهنگ و اقتصاد است که چه بسا حلقه مفقوده‌ی جهاد اقتصادی همین عدم توجه به تاثیر فرهنگ است. جزوه‌ی پیش‌رو متن پیاده […]

کاشت گل محمدی

جزوه کاشت گل محمدی، از مجموعه جزوات کسب کار، تلاشی برای ورود حرکت‌های جهادی به عرصه اقتصادی و کسب وکار، با توجه به بخش کشاورزی روستاهای مناطق محروم است. از شاخص‌ترین صفاتی که در گل محمدی می‌توان ذکر کرد بقاء و سازگاری این گیاه به خشکی است. هم‌اکنون ۴۰ درصد از گلستان‌های کشور به صورت […]

کشت زعفران

جزوه کشت زعفران، از مجموعه جزوات کسب کار، تلاشی برای ورود حرکت های جهادی به عرصه اقتصادی و کسب وکار، با توجه به بخش کشاورزی روستاهای مناطق محروم است. سرزمین پهناور ایران بزرگترین تولید کننده زعفران جهان است و به دلیل دارا بودن تنوع آب و هوایی، بسیاری ازمحصولات باغی و زراعی از جمله زعفران […]

کیف چرمی

جزوه کیف چرمی، جهت کمک به توانمندسازی و مهارت آموزی افراد در مناطق محروم، برای استفاده مربیان گروه های جهادی ارائه شده است. امروزه کار در منزل در سراسر جهان طرفداران خاص خود را پیدا کرده‌است، از زنان خانه‌دار که دوست دارند اوقات بیشتری را در کنار همسر و فرزندانشان بگذرانند تا کسانی که به‌علت […]

گلخانه کشت صیفی جات

جزوه گلخانه کشت صیفی جات، از مجموعه جزوات کسب کار، تلاشی برای ورود حرکت های جهادی به عرصه اقتصادی و کسب وکار، با توجه به بخش کشاورزی روستاهای مناطق محروم است. در کشور ما کشت‌های گلخانه‌ای یکی از انواع کشت‌های جدید و نوپا در کشور است که عمری در حدود دو دهه دارد. با توجه […]

مردم نگاری

مردم نگاری در حقیقت حاصل دیده ها و شنیده های جهادگر در محل فعالیت جهادی است که به صورت یک متن مکتوب درآمده است. چنانچه مسئول پژوهش گروه جهادی وظیفه جمع آوری اطلاعات از مردم وگردآوری تجربه های سایر اعضای گروه را بر عهده گیرد و آنها را دسته بندی و تنظیم کند مردم نگاری […]