نشست هسته های مردمی جهاد و پیشرفت

با عرض پوزش، مهلت ثبت نام به اتمام رسید .