بسته پشتیبان و ایده بخش اسفند

قابل توجه مخاطبین محترم: محتوای زیر در قالب های فیلم، عکس نوشت و کلیپ صوتی با رویکرد جهادی، توسط دبیرخانه گروه های جهادی جمع آوری و تهیه شده است.  مطالب ارائه شده را می‌توانید در برنامه ها و رسانه های مرتبط با فعالیت جهادیتان استفاده کنید.

طبق مناسبت: 

– یادبود حضور طلاب جهادی در ایام کرونا

– روز درختکاری

 

طبق برنامه (شنبه های اسفندماه):

 – بنده خوبی هستیم یا نه؟ 

  – خدمت به مردم هدیه خداوند به مومنین

 – خدمت به خلق سرمایه گذاری بدون ضرر

– ایثار هنر بندگان فداکار