ارسال آثار پویش در مدار حبیب

«بسمه تعالی»

عکس‌ها و فیلم‌های زیبا و هنرمندانه از فعالیت موکب سیار خود را با ما به اشتراک بگذارید، تا ضمن بازتاب در بسترهای موجود، اثر شما در جشنواره هنری پویش در مدار حبیب شرکت داده شود.