بایگانی برچسب ها: مردم نگاری

مردم نگاری

مردم نگاری در حقیقت حاصل دیده ها و شنیده های جهادگر در محل فعالیت جهادی است که به صورت یک متن مکتوب درآمده است. چنانچه مسئول پژوهش گروه جهادی وظیفه جمع آوری اطلاعات از مردم وگردآوری تجربه های سایر اعضای گروه را بر عهده گیرد و آنها را دسته بندی و تنظیم کند مردم نگاری […]