دسته: اجتماعی

مهارت های زندگی

  جمعیت دانشجویی امام حسن علیه السلام پس از حضور و فعالیت در مناطق حاشیه نشین کشور، با اشراف به معضلات فردی و اجتماعی کودکان در محلات حاشیه نشین راه برون رفت از این معضلات را آموزش و تقویت مهارت های زندگی در کودکان و نوجوانان یافته است. معضلات موجود در مناطق حاشیه نشین، ندانستن […]

مهر و ماه

  فعالیت های تربیتی و آموزشی یکی از مهم ترین راهکارها جهت کشف و باز تولید سرمایه اجتماعی، ایجاد امید، نشاط و تربیت نسلی متناسب با حل مسائل اجتماعی در این محلات می باشد. کودکان و نوجوانان ساکن محلات حاشیه نشین در معرض ابتلا به آسیب های اجتماعی هستند. در صورت توجه به ایشان و […]

نور باران

استفاده از طرح درس های قرآنی با تمرکز بر سوره ها و آیات متناسب با مخاطبین و وضعیت مناطق حاشیه نشین، از مهم ترین محتواهای آموزشی جهت تعیین و تقویت نظام ارزشی کودک و نوجوان در مناطق حاشیه نشین، تقویت کننده صفات احتماعی می باشد. با توجه به ضرورت و اهمیت این موضوع و اثرات […]

بازهم کودکی بازهم زندگی

در این جزوه راهکارهای عملی و کاربردی جهت فعالیت فرهنگی با مخاطب کودکان در شرایط بحرانی پرداخته شده است. جزوه ” کار با کودک در معرض بلایای طبیعی” شامل دو بخش اصلی است: ۱- اصول کار با کودک در این مناطق از نظر روانشناختی ۲- معرفی بازی های مناسب برای این کودکان. این بازی ها […]