مسابقه خاطره نویسی اردوی جهادی

بسمه تعالی
تشکیل گروه‌های جهادی و خدمات خالصانه آن‌ها از جمله برکات حضور انگیزه‌های دینی و انقلابی در میان جوانان عزیز ما است. آن را باید قدر دانست. خاطرات آن‌ها هم می‌تواند سندهای پرافتخاری برای امروز و فردای کشور و انقلاب باشد. کوشش شما در این راه ماجور است انشاالله.«مقام معظم رهبر»

به همین منظور دبیرخانه جهادگران حوزوی از شما طلبه‌های جهادگر دعوت می نماید با ارسال آثار خود در مسابقه خاطره نویسی اردوهای جهادی تابستان ۱۴۰۲ شرکت نمایید.

قالب های ارسال آثار:
خاطره
داستانک
داستان

محورها:
خاطره از برگزاری اردوهای جهادی و خدمت رسانی   
خاطره از ارتباط جهادگران با اهالی مناطق در تابستان

جوایز:
۵ کمک هزینه سفر اربعین

 مهلت ارسال آثار:
تا آخر مرداد ۱۴۰۲