ارتباط با ما

مدیریت گروه های جهادی و حوادث غیرمترقبه حوزه های علمیه

آدرس : قم،بلوار محمد امین(ص)، مدرسه علمیه معصومیه، دبیرخانه هماهنگی گروه‌های جهادی
تلفن تماس : ۰۲۵۳۲۹۴۲۱۱۰ 
پایگاه اطلاع رسانی جهادگران حوزوی در ایتا 

ابوالفضل علیخانی

مدیر
مسئول ترویج و آموزش
مسئول ساماندهی و نظارت
مسئول عملیات و پشتیبانی
مسئول فناوری
مسئول رسانه و روابط عمومی